Datu privātuma politika

Noteikumi par jūsu personas datu apstrādi

  1. Vispārīga informācija

1.1. AS “SIROWA RĪGA”, reģistrācijas numurs 40003461871, Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045, (turpmāk tekstā - “kompānija”, “mēs”, “mūsu”) apstrādā jūsu personas datus (telefona numuru un e-pasta adresi), kura tiek apkopota vietnē smaidaeksperti.lv.

1.2. Mēs apliecinām, ka jūsu personas dati netiks izmantoti citos nolūkos, izņemot tos, kas aprakstīti šajos noteikumos.

1.3. Nododot personas datus apstrādei, jūs apliecināt ka darat to brīvprātīgi.

1.4. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Tas neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

1.5. Par jūsu personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbild AS “SIROWA RĪGA”.

1.6. Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai šādiem nolūkiem:

a) Nosūtītu jums uz e-pastu informāciju par zobārstniecības piedāvājumu.

b) Sazinātos ar jums telefoniski vai sūtītu uz telefonu informāciju par zobārstniecības piedāvājumiem.

c) Ja jūs izlemsiet turpināt zobārstniecības iegādes procesu, tad e-pasta adrese un telefona numurs tiks izmantots, lai sazinātos ar jums.

d) Personas dati var tikt izmantoti, lai analizētu mūsu pakalpojuma efektivitāti, tirgus situāciju, patērētājus un produktu, taču analīzes procesā trešajām pusēm netiks nodoti jūsu dati.

2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

2.1. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz:

a) Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu); un

b) VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu likumīgajām interesēm).

2.2. Mūsu likumīgās intereses ir Zobārstniecības pakalpojumu popularizēšana.

3. Personas datu saņēmēji

3.1. Jūsu personas dati apstrādājot tiks nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus mums: sakaru pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, e-pastu piegādes pakalpojumus, juridiskās konsultācijas utml. pakalpojumus. Apliecinām, ka šie pakalpojumu sniedzēji apstrādās datus tikai, apkalpojot mūs, lai nodrošinātu sazināšanos ar jums par zobārstniecības pakalpojumu, kā arī sastādītu juridiskos dokumentus, kas var būt nepieciešami zobārstniecības piedāvājuma sastādīšanas procesā.

4. Personas datu saglabāšana

4.1. Jūsu personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem, kas saistīti ar zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu un iegādi AS “SIROWA RĪGA”. Personas dati var tikt uzglabāti līdz šādas darbības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tie tiks dzēsti un ilgāk netiks  uzglabāti. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos būs noteikta kādu datu obligāta uzglabāšana, tiks ievēroti attiecīgie noteikumi.

5. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

5.1. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par jūsu personas datu pieejamību, kā arī labojumus un dzēšanu vai noteikt datu apstrādes ierobežojumus un izteikt iebildumus. To var izdarīt, rakstot uz e-pasta adresi  vai zvanot pa tālruni 67098220.

5.2. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par sniegto personas datu apstrādes procesu.